Členství v ODS

Email Tisk PDF

Jak se stát členem Občanské demokratické strany

Členství v ODS je otevřeno občanům starším 18 let, kteří si přejí stranu podporovat, chtějí být známi jako její členové, respektují její programstanovy a nejsou členy jiného politického hnutí či strany.

Občanská demokratická strana je členěna na regionální, oblastní a místní sdružení. Každý člen ODS musí být registrován v místním sdružení, registrace ve více místních sdružení není možná. Místní sdružení, ve kterém je člen registrován, nemusí nutně korespondovat s místem bydliště, avšak s ohledem na případnou kandidaturu v komunálních volbách se doporučuje.

Členství v ODS vzniká vlastnoručním podepsáním přihlášky, rozhodnutím rady místního sdružení a zaplacením členských příspěvků. Jejich výše se v různých oblastních sdruženích liší, zhruba se pohybuje okolo 500,– Kč za rok.

Přihláška do Občanské demokratické strany

Pokud máte zájem o členství v našem místním sdružení ODS Pozořice, vyplňte prosím formulář na stránce Kontakty a my Vás budeme obratem kontaktovat.